top of page

יעוץ הנקה

מפגשי הכנה להנקה אישיים וקבוצתיים.
יעוץ הנקה בבית הכולל המשך ליווי טלפוני צמוד בהמשך הדרך ללא הגבלת זמן.

היעוץ כולל הערכת ההנקה, הערכת תפקוד פה התינוק ומתן מענה לאתגרים שונים בהנקה.

אופציה לקבלת מרשמים למשחות טיפוליות ותרופות רלוונטיות נוספות לאחר אבחון ויעוץ רפואי מקצועיים.

bottom of page